Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Research ivm antroposofische geneeskunde

Sinds meerdere jaren werden door verschillende onderzoekscentra binnen de antroposofisch-medische beweging uitgebreide onderzoeksprojecten opgestart.

> Recente studies: op de website van de IVAA:

https://www.ivaa.info/research/research/

 

> Overzicht: op de website van de
Medical Section at the Goetheanum, School of Spiritual Science:

https://medsektion-goetheanum.org/en/research/

 

> In 2006 verscheen een grote overzichtsstudie van de tot dan afgesloten studies.

Deze studie gebeurde op vraag van de Zwitserse overheid, in het bijzonder van het Bundesamt für Sozialversicherung. Het boek is een verdere bewerking van het rapport, dat werd opgesteld door de medewerkers van het Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie, Freiburg i. Br. (Duitsland) (www.ifaemm.de):

Kienle, Kiene, Albonico: Anthroposophic Medicine/Effectiveness, utility, costs, safety; Schattauer Verlag, 2006

Hier de PDF van de UPDATE van 2011: Klinische Forschung Anthrop Med HTA-Update 2011 1

 

> Studieresultaten ook op (Engelstalig): AnthroMedLibrary (USA)

www.anthromed.org

 

> Studies over behandeling van kanker met maretakpreparaten zijn terug te vinden op (Duitstalig):

www.mistel-therapie.de

 

>>>VOORBEELD:

PROSPECTIEVE GERANDOMISEERDE FASE III-STUDIE (220 ptn) bij lokaal uitgebreid of gemetastaseeerd pancreascarcinoom (2012): Iscador versus Supportive Care:

Mediane overlevingstijd          Overlevenden na 3 mndn

Iscador-groep:                          4,8 maanden                              15,5%

Supportive Care-groep            2,7 maanden                              1,8%

In de Iscador-groep: verbetering van de levenskwaliteit (EORTC-QLQ-C30-vragenlijst), onder andere toename van gewicht; in de andere groep continue verslechtering van de levenskwaliteit. Wegens de statistisch hoog significante en klinisch relevante resultaten ten gunste van Iscador werd de studie vervroegd afgebroken. Een nieuwe studie ter bevestiging van de resultaten loopt; eerste resultaten worden verwacht in 2018.

LIT: ESMO(European Society of Medical Oncology), Wien 28.9-2.10.2012; Galun D et al., Annals of Oncology 23, suppl. 9:712 (2012).

Pancreas CA Tröger DMS-20258-DE

En reply op kritiek op deze studie:

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318465/

 

>>>Abstracts van het maretak-symposium 12-14 nov 2015 in Nonnweiler (Duitsland), in PHYTOMEDICINE:

www.sciencedirect.com/science/journal/09447113/22/supp/S1

 

> In Nederland doet het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden onder meer onderzoek naar het gebruik van antroposofische geneeskunde.

www.hsleiden.nl/lectoraten/antroposofische-gezondheidszorg

 

> In maart 2008 publiceerden vier Europese CAM-koepelverenigingen een gezamenlijk standpunt in verband met de CAM (Complementary and Alternative Medicine).

Deze vier verenigingen (ECH, ECPM, ICMART en IVAA) vertegenwoordigen samen 132 CAM-organisaties.

U kunt dit standpunt eiccam-brochure-nov-2008 lezen (PDF).

 

p4142078-b-768-x-237

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "