Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW (BVAA)

Welkom op de website van de BVAA, de Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen. Een vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als aanvulling hierop toepassen.

De antroposofische geneeskunde kijkt niet alleen naar de chemische en fysische aspecten van gezondheid en ziekte, maar benadert de mens als een wezen met een levend lichaam, een ziel en een geest.

Op deze manier wordt de reguliere geneeskunde aangevuld, uitgebreid en verrijkt vanuit een spirituele invalshoek, gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner.

Antroposofische artsen schrijven zo nodig reguliere geneesmiddelen voor, maar hoofdzakelijk homeopathische, fytotherapeutische en typisch antroposofische middelen. Daarnaast werden een aantal niet-medicamenteuze therapieën ontwikkeld.

De bedoeling van de behandeling is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van het organisme.

In België wordt de antroposofische geneeskunde voornamelijk door huisartsen beoefend. In het buitenland bestaan er evenwel (officieel erkende!) ziekenhuizen en researchinstituten.

Op deze website vindt u uitgebreidere informatie over de antroposofische geneeskunde; wij hopen dat zowel leken als collega-artsen er een antwoord op hun vragen vinden.

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "