Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW (BVAA)

Welkom op de website van de BVAA, de Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen. Een vereniging van artsen die naast de universitaire geneeskunde, ook antroposofische geneeskunde als uitbreiding ervan toepassen.

De antroposofische geneeskunde kijkt niet alleen naar de chemische en fysische aspecten van gezondheid en ziekte, maar benadert de mens als een wezen met een levend lichaam, een ziel en een geest.

Op deze manier wordt de reguliere geneeskunde aangevuld, uitgebreid en verrijkt vanuit een spirituele invalshoek, gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner.

De antroposofische aanpak in de gezondheidszorg is daardoor, sinds haar ontstaan, een werkelijk 'integratieve' geneeskunde (zie de links hiernaast onder 'Actuele informatie').

Antroposofische artsen schrijven zo nodig reguliere geneesmiddelen voor, maar hoofdzakelijk homeopathische, fytotherapeutische en typisch antroposofische middelen.

Daarnaast werden een aantal niet-medicamenteuze therapieën ontwikkeld: uitwendige therapieën, speciale massages, kunstzinnige therapieën, therapeutische euritmie, biografisch werk, psychotherapie.

De bedoeling van de behandeling is in de eerste plaats gericht op het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van het organisme: 'salutogenese' versus 'pathogenese'.

Artsen en therapeuten willen de ontmoeting met de patiënt centraal stellen. Immers: wie ziek is wil als individu gehoord en begrepen worden, met zijn vragen, zijn noden en verlangens, zijn eigen biografie. De therapeutische begeleiding richt zich op de toekomst van de patiënt, op de gezonde ontwikkeling van lichaam, ziel en geest.

 

In België wordt de antroposofische geneeskunde voornamelijk door huisartsen beoefend. In het buitenland bestaan er evenwel (officieel erkende!) ziekenhuizen en researchinstituten.

Op deze website vindt u uitgebreidere informatie over de antroposofische geneeskunde; wij hopen dat zowel leken als collega-artsen er een antwoord op hun vragen vinden.

 

"De geest is in de werkelijkheid verborgen, en verlangt naar het licht. Het is de taak van de mens zich zo met die werkelijkheid te verbinden, dat de geest in de materie wordt vermenselijkt, bevrijd..." - Bernard Lievegoed