Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Beschikbaarheid en terugbetaling

De producenten van de typisch antroposofische geneesmiddelen bevinden zich allemaal in het buitenland (onder "links" vindt u verdere info hierover). Dit zorgt voor enige problemen om ze op een vlotte manier te verkrijgen. Noch de Belgische noch de Europese wetgeving zijn voldoende aangepast om recht te doen aan de eigenheid van de antroposofische geneesmiddelen.

Op Europees niveau bestaat een wetgeving voor de homeopathische middelen, dit wil zeggen voor de middelen met een verdunningsgraad van 1/10.000 (wat overeenkomt met een D4 potentie). Sinds jaren wordt op politiek vlak aangedrongen om ook voor de middelen met een lagere verdunningsgraad een aangepaste wetgeving te voorzien. Dit proces verloopt zeer traag, maar wellicht wel in positieve richting.

Bovendien is het vrije verkeer van goederen binnen de EU niet op dezelfde manier van toepassing op geneesmiddelen als op gewone industriële producten; ook hier moet nog een hele politieke en administratieve weg afgelegd worden, bijvoorbeeld om het principe van de 'wederzijdse erkenning' tussen de verschillende staten te implementeren.

De Belgische wetgeving inspireert zich op de Europese; en al is ze iets minder strikt, toch bestaat ook hier nog geen adequate regelgeving. In principe zouden antroposofische middelen op dezelfde manier moeten geregistreerd worden als de 'allopathische', wat om verschillende redenen (onder meer financiële) niet mogelijk is.

Als gevolg van dit alles is het nog steeds zo dat onze geneesmiddelen vanuit het buitenland moeten ingevoerd worden, en wel door de apotheker én op voorschrift, dus per patiënt.

Enkel de firma Weleda had in België (Haasrode) een kleine productie-eenheid, waar een beperkt aantal middelen geproduceerd werd. Sinds 2015 is deze productie stopgezet.

TERUGBETALING

De terugbetaling van homeopathische en antroposofische middelen wordt in de Belgische wetgeving (RIZIV) niet voorzien. Enkel een zeer beperkt aantal fytotherapeutische middelen wordt (deels) terugbetaald.

De meeste ziekenfondsen bieden in hun aanvullende verzekering wel een beperkte terugbetaling aan. Op de website van het VAG/ASSA vindt u meer details hierover.

bloemen1

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "