Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Antroposofische geneeskunde algemeen / Médecine anthroposophique en général:

Medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap / Section Médicale de l'École Supérieure de l'Esprit

Goetheanum, Dornach (Zwitserland / Suisse):

www.medsektion-goetheanum.org

www.facebook.com/Anthroposophic.Medicine?sk=wall&filter=12

 

IVAA

(Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften – International Federation of Anthroposophic Medical Associations – Fédération Internationale des Associations Médicales Anthroposophiques)

www.ivaa.info

 

NVAA

(Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen)

www.nvaa.nl

ANTROPOSANA

Antroposofische gezondheidszorg in Nederland

www.antroposana.nl

GEZICHTSPUNTEN

www.gezichtspunten.nl (Centrum Sociale Gezondheidszorg, Nederland)

ANTROPOSANA

www.antroposana.nl

 

Frankrijk / France:

www.arema-anthropomed.fr

www.ifema.fr

 

Duitsland / Allemagne:

Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland

www.gaed.de

Tijdschrift /Périodique DER MERKURSTAB – Zeitschrift für Anthroposophische Medizin

www.merkurstab.de

DAMiD - Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland (Duitse koepelorganisatie)

www.damid.de

Patiëntenvereniging

www.gesundheit-aktiv.de

 

IAAP

(International Association of Anthroposophic Pharmacists)

www.iaap.org.uk

 

usa:

www.anthromedlibrary.com

 

SEECAM

South East European Coordination for Anthroposophic Medicine:

www.seecam.eu

 

 

Over maretaktherapie / Sur la thérapie avec le gui:

www.mistel-therapie.de

https://www.youtube.com/watch?v=27HFzwKPmno

Verslag symposium 2015:

MISTEL in der TUMORTHERAPIE 2016 KVC-VERLAG

 

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "