Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Antroposofische geneeskunde algemeen / Médecine anthroposophique en général:

Medische sectie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap /

Section Médicale de l'École Supérieure de l'Esprit

Goetheanum, Dornach (Zwitserland / Suisse):

www.medsektion-goetheanum.org

https://medsektion-goetheanum.org/en

 

IVAA

Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften –

International Federation of Anthroposophic Medical Associations –

Fédération Internationale des Associations Médicales Anthroposophiques:

www.ivaa.info

 

NVAA

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen:

www.nvaa.nl

ANTROPOSANA

Antroposofische gezondheidszorg in Nederland:

www.antroposana.nl

GEZICHTSPUNTEN (Centrum Sociale Gezondheidszorg, Nederland):

www.gezichtspunten.nl

 

Frankrijk / France:

AREMA - Association pour la Recherche et l'Enseignement en Médecine Anthroposophique - Strassbourg:

www.arema-anthropomed.fr

IFEMA - Institut de Formation en Médecine Anthroposophique - Mulhouse:

www.ifema.fr

 

Duitsland / Allemagne:

Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland:

www.gaed.de

Tijdschrift /Périodique DER MERKURSTAB – Zeitschrift für Anthroposophische Medizin:

www.merkurstab.de

DAMiD - Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland:

www.damid.de

Patiëntenvereniging / Association de patients:

www.gesundheit-aktiv.de

Internationaal / International:

https://www.anthromedics.org

= medisch tijdschrift Der Merkurstab (Duitstalig) / périodique médical (en allemand)

(In continue opbouw / en construction continue) (meertalig/multilingual)

 

IAAP

International Association of Anthroposophic Pharmacists:

www.iaap.org.uk

 

USA:

www.anthromedlibrary.com

 

SEECAM

South East European Coordination for Anthroposophic Medicine:

www.seecam.eu

 

 

Over maretaktherapie / Sur la thérapie avec le gui:

www.mistel-therapie.de

https://www.youtube.com/watch?v=27HFzwKPmno

Verslag symposium 2015:

MISTEL in der TUMORTHERAPIE 2016 KVC-VERLAG

 

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "