Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Wat is een homeopathisch geneesmiddel?

De twee centrale principes van de homeopathie gaan terug op Samuel Hahnemann. Ten eerste is er het principe van de gelijkheid tussen het ziektebeeld en het geneesmiddel (het simile-principe). Ten tweede hebben we het principe van de werkzaamheid van sterk verdunde of gepotentieerde (of “gedynamiseerde”) geneesmiddelen.

Om een voorbeeld te geven: stel dat een bepaalde substantie bij een gezond mens die deze stof in te grote dosis inneemt bepaalde ziektesymptomen veroorzaakt, dan zal deze zelfde stof genezend kunnen werken bij een ziek mens die dezelfde symptomen vertoont, op voorwaarde tenminste dat deze stof zeer sterk verdund én gedynamiseerd is. Er wordt dan bijvoorbeeld Belladonna voorgeschreven; en dit kan dan in verdunningen die aangepast zijn aan de actuele situatie van de patiënt.

In de antroposofische geneeskunde wordt, wat toepassing van de homeopathie betreft, vooral gewerkt met wat we de “lagere” verdunningen noemen. Voor een antroposofisch arts is bijvoorbeeld een D4 een echt lage verdunning, een D12 een middenpotentie en een D30 een hoge potentie. Homeopathische artsen schrijven ook veel sterkere (hogere) verdunningen voor.

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "