Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Contact

BVAA / ABMA

Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

 

Suzanne Lilarstraat 55,
9000 GENT

Tel: 09 221 66 52
Fax: 09 221 77 10

 

info@antroposofischegeneeskunde.be

info@medecineanthroposophique.be

 

 

 

Viscum Album / Maretak / Gui

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "