Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Niet-medicamenteuse therapieën

Naast de medicamenteuse behandeling kent de antroposofische geneeskunde inderdaad ook een uitgebreid gebied van niet-medicamenteuse therapieën.

Vooreerst is er de ritmische massage of Hauschkamassage: een massage die op een heel zachte manier via de handen van de therapeut probeert de energiestromen in het lichaam te harmoniseren en terug in evenwicht te krijgen. Andere mogelijkheden worden geschapen bij de badtherapie, de Bothmergymnastiek en de vele uitwendige behandelingen zoals olie-inwrijvingen, zalflappen, enzovoort.

Daarnaast is er de kunstzinnige therapie (schilderen, boetseren), muziektherapie, therapeutische euritmie (een tot therapie gemetamorfoseerde bewegingskunst), spreektherapie. In elk van deze therapieën wordt van de patiënt een actieve inbreng en medewerking verwacht: zelf schilderen, zelf bewegen, enzovoort. Het belangrijke hierbij is dus dat de patiënt zelf op bewuste wijze een deel van het therapeutische proces in de hand neemt, weliswaar onder begeleiding van een ervaren therapeut. Door deze actieve inbreng werkt de zieke zelf aan het in harmonie brengen van zijn verschillende “wezensdelen”, via de werking die bijvoorbeeld kleur of klank op zijn ziel uitoefenen.

Op een andere wijze gebeurt dit in de psychotherapeutische begeleiding waar patiënten soms naar verwezen worden: met de zo vol mogelijke inzet van zijn persoonlijkheid probeert de patiënt inzicht te krijgen in de oorsprong en de betekenis van zijn ziekte, en in de weg die hij ter genezing kan bewandelen.

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "