Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Dynamiseren

In de homeopathie spreekt men van gedynamiseerde (of gepotentieerde) geneesmiddelen. Wat houdt dit ‘dynamiseren’ in?

Het betekent dat we de stof stap voor stap, bijvoorbeeld telkens in de verhouding 1/10, oplossen en verdunnen, én bij elke stap krachtig schudden. In vele firma’s gebeurt dit schudden machinaal; in de antroposofische firma’s gebeurt het met de hand. Na een aantal van dergelijke stappen is er van de oorspronkelijke substantie nauwelijks of geen meetbare hoeveelheid meer over. Hierbij wordt de “energie” van deze stof stap voor stap vrijgemaakt uit zijn fysieke binding. Deze vrijgemaakte energie, die via het oplosmiddel (druppels, poeder, korrels) wordt toegediend, kan dan genezend werken op (de wezensdelen van) het zieke organisme.

Een “D” staat voor een decimale verdunning; dus “D1” is 1/10 of 10% werkzame substantie op 90% oplosmiddel, “D2” is 1/10 van de D1 op 9/10 oplosmiddel, enz. Andere dynamisatietechnieken die in de homeopathie gebruikt worden zijn de centesimale (“CH”) en de Korsakow (“K”) verdunningsmethoden. Voorbeelden: Aconitum D6; Aconitum 4CH; Aconitum 6K.

De idee van dynamiseren staat diametraal tegenover de mening van de reguliere wetenschap, die door middel van meetbare hoeveelheden van een scheikundige stof directe invloed wil uitoefenen op de scheikundige processen in het organisme.

In de homeopathie zijn er van allerlei mogelijke substanties (dierlijke excreties, planten, mineralen, scheikundige stoffen) lijsten met symptomen opgesteld; het geheel daarvan wordt de “Materia medica” genoemd. Ondertussen omvat die hele boekdelen en is in onze tijd zelfs in elektronische vorm gepubliceerd. De homeopaat kijkt bij elke patiënt deze lijsten na, voor zover hij ze niet uit het hoofd kent, op zoek naar die substantie die qua symptomen het beste bij deze patiënt past. Dit noemt men het simile-principe.

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "