Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Eliant

In de lente van 2007 werd door meerdere antroposofische koepelorganisaties een gezamenlijke actie opgestart om in de Europese Unie 1 MILJOEN HANDTEKENINGEN te verzamelen. In november 2010 werd dit doel bereikt!

Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie

DOEL

In de toenemend complexer wordende wetgeving van de Europese Unie, die de integratie van de EU tot doel heeft, bestaat het gevaar dat “minderheden” (zoals de antroposofische beweging, maar evengoed andere) uit de boot vallen.

EU-wetgeving is zinvol en noodzakelijk, maar mag er niet toe leiden dat mensen niet meer de vrije keuze hebben van wat ze willen eten, waar ze hun kinderen naar school willen, en zo verder. De bureaucratie mag niet uniformeren, er moet overal ruimte blijven voor alternatieven!

ELIANT wil in de eerste plaats opkomen voor vrije ruimte voor de antroposofische initiatieven (steinerscholen, antroposofische geneeskunde, biologisch-dynamische landbouw, …), maar wil in het algemeen samenwerken met elke organisatie die dezelfde doelstelling wil helpen vrijwaren: vrijheid van keuze op gebieden die de persoonlijke levenssfeer en de cultuur aanbelangen (voeding, onderwijs, gezondheidszorg,…).

WAAROM 1 MILJOEN?

In het Verdrag van Lissabon wordt een vorm van inspraak van de EU-burgers gegarandeerd. Daarbij is sprake van dit getal: wanneer één miljoen EU-burgers achter een vraag of een initiatief staan, dan moeten zij gehoord worden!

Het handvest van ELIANT kunt u lezen en ondertekenen op volgende sites:

-https://eliant.eu/be/home/

U kunt het handvest ook hier lezen op PDF.

RESULTAAT:

MEER DAN 1 MILJOEN HANDTEKENINGEN!

- Deze werden in mei 2011 overhandigd aan de Europese Commissie: lees er hier méér over.

- Lees hier het ELIANT  Memorandum dat bij die gelegenheid eveneens aan de Europese Commissie overhandigd werd.

 

Op 7 nov 2016 vierde Eliant zijn 10de verjaardag met een symposium in Brussel.

Hier de link naar het verslag: https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/actuele-zaken/freedom-of-choice/

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "