Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

"Sociale ordening kan slechts een evenwicht van krachten zijn" - Simone Weil