Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

“Er is een verband tussen humusontwikkeling en humane ontwikkeling. Landbouw is het verheffen van natuur tot cultuur, tot agricultuur, door mensen die zich ontwikkelen” - Helmy Abouleish (SEKEM)