Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "