Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Verdunningsgraad van de geneesmiddelen

Naargelang het geneesmiddel (zowel de enkelvoudige als de samengestelde) worden meerdere, verschillende verdunningsgraden (‘potenties’ voor de door ritmische verdunning gepotentieerde geneesmiddelen, ‘concentraties’ voor de andere middelen) geproduceerd resp. voorgeschreven.

De toepassing ervan, m.n. de keuze van deze verdunningsgraad bij een welbepaalde patiënt, wordt bepaald door de voorschrijvende arts, volgens de inzichten en principes van de antroposofische geneeskunde.

De verdunningsgraad van de voorgeschreven geneesmiddelen ligt, algemeen gesproken, tussen:

- oertinctuur; de concentratie hiervan wordt voor elke uitgangssubstantie beschreven in de farmacopee;

- en de potentie ‘D 30’; dit komt overeen met 30 x 1/10 verdunning van de oertinctuur.

Wat bijvoorbeeld de plantaardige substanties betreft, betekent dit dat bepaalde (i.e. zeer vele) geneesmiddelen als ‘fytotherapie’ kunnen benoemd worden (bv. de oertinctuur van Echinacea, van eikenschors, van berkenblad, enz.)

Maar vermits ook deze middelen volgens de inzichten van de antroposofische geneeskunde worden bereid en voorgeschreven, horen ze in wezen thuis bij de antroposofische geneesmiddelenschat.

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "