Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Typische geneesmiddelbereidingen

In de antroposofische geneeskunde zijn, op advies van Rudolf Steiner, een aantal geneesmiddelbereidingen ontwikkeld die in geen enkele andere medische richting gekend zijn.

A/ Ritmisch behandelde plantensubstanties

Door toepassing van ritmische processen, in het bijzonder het ritmisch blootstellen van de waterige plantensubstantie aan verschillende warmtegraden en lichtinval, kan de toepassing van alcohol voor het bereiden en bewaren van basisextracten vermeden worden. Dit proces voorkomt de bij het gebruik van alcohol onvermijdelijke denaturering van de uitgangssubstanties, en draagt daardoor bij aan de kwaliteit en de werkzaamheid van de geneesmiddelen. Deze processen worden bij de bereiding van ‘klassieke’ homeopathische geneesmiddelen niet aangewend.

De firma WALA wendt uitsluitend deze bereidingswijze aan. De firma WELEDA wendt ze enkel aan voor haar zogenaamde RH-preparaten.

B/ Gevegetabiliseerde metalen

Deze geneesmiddelen zijn bereid uit de basistincturen van planten die tijdens hun groei gedurende drie jaar een cyclische (ritmische!) behandeling ondergaan van ‘bemesting’ met een verdunde metaalzoutoplossing en compostering. Bijvoorbeeld Urtica Ferro culta: brandnetel geteeld met ijzer. Volgens de inzichten van de antroposofische geneeskunde wordt de werkzaamheid van de op deze manier bereide geneesmiddelen versterkt en specifiek gericht.

Deze middelen worden uisluitend door de firma WELEDA geproduceerd.

C/ Composities naar het model van geneeskrachtige planten

Deze geneesmiddelen zijn samenstellingen van natuurlijke mineralen, naar het voorbeeld van de mineralensamenstelling die gevonden wordt in de as van geneeskrachtige planten. Volgens de inzichten van de antroposofische geneeskunde wordt hierdoor de werking van het geneesmiddel versterkt en wordt de werking ervan specifiek gericht op een welbepaalde dynamiek in de constitutie van de patiënt.

Ze worden enkel geproduceerd door de firma WELEDA.

D/ Op basis van ‘spiegelvorming’ bereide metaalpreparaten

Bij de verhitting van metalen ontstaat een metaaldamp; deze wordt neergeslagen op een koud oppervlak, waarbij een ‘metaalspiegel’ ontstaat. Deze dient dan verder als uitgangssubstantie voor de bereiding van de typisch antroposofische metaalpreparaten. Door dit proces wordt de werkzaamheid van de geneesmiddelen versterkt.

Ook deze middelen (‘… metallicum preparatum’) worden uitsluitend door de firma WELEDA geproduceerd.

E/ Typegeneesmiddelen

Dit zijn geneesmiddelen (bereid volgens één of meerdere van de bovenstaande farmaceutische processen, of nog volgens voor elk middel typisch en unieke procedés) waarbij de samenstelling, bestaande uit meerdere minerale of plantaardige substanties, een specifieke harmoniserende werkzaamheid op de menselijke constitutie beoogt. Het middel BIODORON bijvoorbeeld bevat kiezel, ijzer en zwavel en heeft door deze drieheid een harmoniserende werking op de drieledigheid in het menselijke organisme.

Deze middelen worden eveneens enkel door de firma WELEDA bereid.

F/ Maretakpreparaten

Voor de preventieve en complementair-curatieve behandeling van kwaadaardige tumoren en immunologische afwijkingen worden door verschillende firma’s (WALA, HISCIA, ABNOBA, HELIXOR, NOVIPHARM) specifieke maretakbereidingen geproduceerd, volgens heel eigen, typische farmaceutische procedés, dit om de werkzaamheid van het geneesmiddel te optimaliseren. Voor meer informatie:

www.mistel-therapie.de

https://www.youtube.com/watch?v=27HFzwKPmno

 

Zie elders ook de links naar de betreffende firma’s.

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "