Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

Documenten / Documents

Hier vindt u allerlei documenten in verband met de CAM in het algemeen en met de antroposofische geneeskunde in het bijzonder.

Ici vous trouvez de différents documents sur les CAM en général et sur la médecine anthroposophique en particulier.

 

 

The System of Anthroposophic Medicine

Brochure "The system of anthroposophic medicine", 2014:

download document.

 

Brain and Consciousness

Filosofische studie / Etude philosophique:

BRAIN and CONSCIOUSNESS

deel 1/première partie

deel 2/deuxième partie

 

Model Guidelines 2006

De CAMDOC ALLIANCE (IVAA, ECH, ECPM en ICMART) heeft modelrichtlijnen opgesteld ten behoeve van de artsen die complementaire geneeswijzen toepassen. Hier kunt u het downloaden:

model-guidelines-cam-practice

La CAMDOC ALLIANCE ( IVAA, ECH, ECPM et ICMART) a publié un modèle de directives à l'usage des médecins qui pratiquent des médecines complémentaires.

 

Document EICCAM 2008

In november 2008 publiceerde het EICCAM (European Information Centre for Complementary and Alternative Medicine) een document dat u hier kunt lezen: eiccam-brochure-nov-2008

En novembre 2008 le EICCAM (European Information Centre for Complementary and Alternative Medicine) a publié un document que vous pouvez lire ici: eiccam-brochure-nov-2008.

 

CAM Regulatory status, 2010 08

"The regulatory Status of Complementary and Alternative Medicine for medical Doctors in Europe":

in augustus 2010 gepubliceerd door de CAMDOC ALLIANCE /publié en août 2010 par la CAMDOC ALLIANCE:

download document

 

CAM-conference EU-Parliament, october 2012

Op 9 oktober 2012 werd in het Europees Parlement in Brussel een conferentie georganiseerd rond “Complementary and Alternative Medicine – Innovation and Added Value for European Healthcare”.

CAMBRELLA roadmap EU, nov 2012

Op 29 november 2012 werden in Brussel de resultaten van het CAMBRELLA-project voorgesteld: CAMBRELLA was een onderzoeksproject, op initiatief van de Europese Commissie, naar de verspreiding, de wettelijke omgeving  en de mogelijkheden van de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen in de EU.

De ROADMAP FOR EUROPEAN RESEARCH is ontstaan binnen dit CAMBRELLA-project (december 2012):

cambrella-roadmap-for-european-cam-research-2012-12

Le 29 novembre 2013 ont été présentés à Bruxelles les résultats du projet 'CAMBRELLA': ce projet était une enquête, à l'initiative de la Commission Européenne, sur  la présence, la situation juridique et les possibilités des CAM en Europe.

La ROADMAP FOR EUROPEAN RESEARCH est un des avis, résultés de ce projet.

+++++

In de "Forschende Komplementärmedizin" van november 2012 verscheen een samenvatting van het Cambrella-rapport:

cambrella-sonderheft_forschende_komplementarmedizin-2012-12

Dans "Forschende Komplementärmedizin" de novembre 2012 on trouve un résumé du rapport Cambrella.

 

Masterthesis over CAM

Masterthesis Medical Anthropology and Sociology at University of Amsterdam, 2013:

"Complementary and Alternative Medicine: Expanding the boundaries of health care" van Tobias Nederkoorn

download document.

 

"GLOBAL ADVANCES in Health and Medicine":

2 artikels uit dit wetenschappelijk tijdschrift / 2 articles de ce périodique scientifique:

-Nov 2013: Anthroposophic Medicine: An integrative medical System originating in Europe

download document.

-Maart/Mars 2013: In Support of Clinical Case Reports: A System of Causality Assessment.

download document.

 

CAM 2020 brochure

Brochure "CAM 2020 - The contribution of CAM to sustainable healthcare in Europe":

download document.

 

EUROCAM-document on availability of medicines, 2015

In 2015 publiceerde EUROCAM een document ivm de beschikbaarheid van antroposofische, homeopatische en fytotherapeutische geneesmiddelen op de Europese markt.

download document.

En 2015 EUROCAM a publié un document sur la disponibilité des médicaments anthroposophiques, homéopathiques et phythothérapeuthiques sur le marché Européen.

 

"Het gehele antroposofische gedachtengoed is voor elk individu vrij toegankelijk. "