Belgische Vereniging van Antroposofisch georiënteerde Artsen VZW
Association Belge des Médecins d'orientation Anthroposophique ASBL

SYMPOSIUM ELIANT BRUSSEL / BRUXELLES 28.11.2017

Op 28 nov 2017 organiseerde Eliant in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel een symposium over de nieuwe agenda van de Europese Commissie rond digitale competentie ("digital literacy") en onderwijs. Centrale gedachte: media-educatie en -gebruik moeten specifiek aangepast zijn aan de leeftijd en de ontwikkeling van de kinderen.

https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/nieuws-en-activiteiten/conference-nov-2017/

Meer informatie op: The European Council for Steiner Waldorf Education

http://ecswe.net/3112-2/

 

Le 28 novembre 2017 Eliant a organisé dans la Librairie Royale à Bruxelles une conférence sur l'agenda de la Commission Européenne sur les compétences numériques dans l'éducation. Idée centrale: que l'éducation aux médias soit conçue spécifiquement en fonction de l'âge et du développement des enfants!

https://eliant.eu/fr/nouvelles/

Plus d'information ici: The European Council for Steiner Waldorf Education

http://ecswe.net/3112-2/